Податок на спадщину « Взгляд юриста

Спеціально для видання «Юридична газета» №12(458) Порядок оподаткування об’єктів спадщини, одержаних платником податків, регламентується ст. 174 Податкового кодексу України (далі – ПК України).  Аналізуючи положення зазначеної статті, можна прослідкувати пряму залежність оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним спадщини, від конкретного виду об’єкту, який успадковано, а також від критеріїв резиденства та ступеня споріднення спадкодавця… Читать далее »

Пропозиції до наукового висновку « Взгляд юриста

щодо норм матеріального права, які неоднаково застосовані судом касаційної інстанції у подібних правовідносинах, у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробнича фірма «Севен» до Чернігівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Чернігівській області про визнання неправомірними дій, зобов’язання вчинити певні дії В якості підстави для формулювання пропозицій до даного наукового висновку щодо… Читать далее »

Деякі аспекти визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні « Взгляд юриста

У світлі останніх глобалізаційних, і особливо євроінтеграційних, процесів зовнішньоекономічні відносини набувають особливої актуальності, що має своїм наслідком збільшення кількості спорів за зовнішньоекономічними договорами, значну частину яких вирішують іноземні арбітражні установи. Відтак в контексті охорони та захисту прав громадян і юридичних осіб актуальності також набуває питання визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Варто зазначити, що положення… Читать далее »

Обстоятельства непреодолимой силы в налоговом праве Украины « Взгляд юриста

Специально для аналитического издания «Юрист и Закон» Институт непреодолимой силы был заимствован из частноправовых отношений налоговым правом Украины. Но в силу того, что налоговое право является публичной отраслью права и во многом отличается от частного права – институт форс-мажорных обстоятельств претерпел существенные изменения и был приспособлен к императивным нормам, которые регулируют налоговые правоотношения. Стоит отметить,… Читать далее »

Штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных « Взгляд юриста

Для колонки: «Налогообложение» в газете «Юридическая практика»№44 Государственная фискальная служба Украины в своем письме от 21 октября 2015 года № 22213/6/99-99-19-03-02-15 сообщает относительно регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН). В соответствии с пунктом 201.10 статьи 201 Налогового кодекса (НК) Украины от 02 декабря 2010 № 2755-VI при осуществлении… Читать далее »

Налогообложения выигрышей и призов « Взгляд юриста

Для колонки: «Налогообложение» в газете «Юридическая практика»№45 Государственная фискальная служба Украины в своем письме от 30 октября 2015 года № 24385/10/28-10-06-11 сообщает относительно налогообложение налогом на доходы физических лиц выигрышей и призов.В соответствии с подпунктом 164.2.8 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса (НК) Украины от 02 декабря 2010 № 2755-VI в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода… Читать далее »

Штрафы за предельные строки регистрации накладной « Взгляд юриста

Для колонки: «Налогообложение» в газете «Юридическая практика»№49 Государственная фискальная служба Украины в своем письме от 24 ноября 2015 года № 24986/6/99-99-19-03-02-15, который был опубликован 01 декабря 2015 года, сообщает относительно порядка применения контролирующими органами штрафных санкций за нарушение предельных сроков, установленных для регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН). Пунктом 201.10 статьи… Читать далее »

НДФЛ на наследство « Взгляд юриста

Для колонки: «Налогообложение» в газете «Юридическая практика» № 5 (945) Государственная фискальная служба Украины (ГФСУ) в своем письме от 19 января 2016 года № 540/П/99-99-17-03-0314, который был опубликован 26 января 2016 года, сообщает относительно обложения налогом на доходы физических лиц дохода, полученного от продажи земельного участка, полученного по наследству. В соответствии с подпунктом 163.1.2 пункту 163.2 статьи 163 Налогового… Читать далее »

Возвратная помощь « Взгляд юриста

Специально для колонки  «Taxation news by TaxLink»  в газете  «Юридическая практика»№ 7. Государственная фискальная служба Украины в своем письме от 5 февраля 2016 года № 2503/6/99-95-42-03-15, который был опубликован 09 февраля 2016 года, сообщает относительно возможности предоставления юридическим лицом – плательщиком единого налога третьей группы возвратной финансовой помощи другому лицу (физическому лицу – предпринимателю). В… Читать далее »

Відмова у наданні документів до перевірки – адміністративний арешт майна « Взгляд юриста

Досить поширена є практика коли платники податків відмовляють у наданні документів до перевірки, у зв’язку з цим контролюючий орган складає акт про відмову платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків від проведення документальної позапланової перевірки, що є підставою для застосування адміністративного арешту платника податків. Отже, розглянемо чи відмова у наданні документів до перевірки є… Читать далее »