Страхові агенти сядуть за парти… « Взгляд юриста

24 вересня 2013 року набуло чинності Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від

23.07.2013 р. № 2401, яким були затверджені Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Потреба щодо врегулювання ситуації, яка склалася на ринку страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів існувала давно. Реклами, які пропонують автострахування за 5 хвилин, заполонили українські дороги і стали частиною страхувального бізнесу. Саме тому особливої актуальності набуло питання належної кваліфікації страхових агентів,які здійснюють посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Ще 5 липня 2012 року Верховною Радою було внесено зміни до п. 49.3 ст. 49 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», якими передбачено, що страхові  агенти мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності за умови їх реєстрації в Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ). Тоді ж було встановлено, що Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, встановлюються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

На виконання цієї вимоги 23 липня 2013 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), затвердила Кваліфікаційні вимоги до страхових агентів, необхідні для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які набули чинності 24 вересня 2013 року.

Відтепер, посередницькою діяльністю у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності має право займатися страховий агент, який:

1) не має встановленої в судовому порядку заборони обіймати посади, пов’язані з обліком, зберіганням і розпорядженням матеріальними цінностями та грошовими коштами, а також з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або займатися діяльністю, пов’язаною з наданням фінансових послуг;

2) має договір доручення, укладений із страховиком – членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, що передбачає здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Крім того, страховий агент, який має право займатися посередницькою діяльністю у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, повинен:

1) мати повну загальну середню чи професійно-технічну освіту та досвід роботи не менше двох років або базову чи повну вищу освіту;

2) знати основні засади страхування та посередницької діяльності у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

3) знати положення інших актів у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

4) мати навички користувача персонального комп’ютера, рівень яких встановлюється страховиком.

Також Кваліфікаційними вимогами встановлено, що з метою забезпечення належного рівня підготовки страхових агентів з питань проведення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов’язаний здійснювати підготовку страхових агентів шляхом проведення навчальних заходів, а для страхових агентів відповідно встановлено обов’язок брати участь у навчальних заходах. А Моторне (транспортне) страхове бюро України (МСТБУ) здійснюватиме координацію перевірки у страхових агентів знань основних засад страхування та посередницької діяльності у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності у спосіб, погоджений з Нацкомфінпослуг. Однак, у який саме спосіб відбуватиметься зазначена перевірка – невідомо.

Виникає питання: чи зможуть щось кардинально змінити дані Кваліфікаційні вимоги? Відверто кажучи, навіть наявність обов’язку щодо навчання страхових агентів не зможе якось суттєво вплинути на рівень їхнього професіоналізму. А всі інші вимоги (щодо освіти чи навичок користування комп’ютером) не є чимось таким, чого не має сьогодні середньостатистичний страховий агент. Позитивним є лише той факт, що відповідність чи невідповідність Кваліфікаційним вимогам буде відповідно підставою для внесення чи невнесення страхових агентів до Реєстру.

А поки що страховим агентам надається 6 місяців для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог розпорядження (тобто до 23 березня 2014 року).

***

Нагадуємо, що Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 квітня 2013 року № 1270 було також затверджено Порядок реєстрації страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, у Моторному (транспортному) страховому бюро України, який набере чинності 7 грудня 2013 року.

Даним документом передбачається, що реєстрація страхових агентів, які мають право здійснювати посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, здійснюватиметься шляхом унесення до електронної автоматизованої системи збору, накопичення та обробки даних про страхових агентів (Реєстру) інформації, необхідної для реєстрації та ідентифікації страхового агента, а також відомостей щодо його діяльності у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

До Реєстру вноситься інформація про осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам до страхових агентів, необхідним для здійснення посередницької діяльності з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Внесення інформації про страхового агента до Реєстру є єдиною формою реєстрації страхового агента в МТСБУ. Внесення зазначеної інформації здійснюється страховиком, від імені та за дорученням якого діє такий страховий агент, через мережу Інтернет до відповідного інформаційного ресурсу. Після внесення інформації страховик зобов’язаний видати страховому агенту посвідчення.

Варто відзначити, що відповідно до Порядку, інформація, яка міститься в Реєстрі, поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

До відкритої інформації належать відомості про наявність чи відсутність у Реєстрі страхового агента, який має право здійснювати посередницьку діяльність з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, а також повне найменування та код за ЄДРПОУ страховика(ів), від імені та за дорученням якого (яких) такий страховий агент укладає договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Відкрита інформація надається страховикам – членам МТСБУ, Дирекції МТСБУ, органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям, громадянам шляхом доступу через мережу Інтернет до відповідного інформаційного ресурсу.

До інформації з обмеженим доступом належать відомості про страхового агента та/або працівників страхового агента, отримані страховиком при внесенні інформації до Реєстру.

Інформація, що міститься в Реєстрі, надається користувачам безоплатно.

Залишається додати тільки те, що 18 жовтня МТСБУ на своєму сайті повідомило, що ним було проведено всю необхідну підготовчу роботу для забезпечення майбутнього якісного наповнення та експлуатації реєстру страхових агентів, а саме – розроблено підсистему інформаційної системи «Централізована база даних МТСБУ» для реєстрації страхових агентів в МТСБУ. Сьогодні підсистема реєстрації страхових агентів в МТСБУ працює в тестовому режимі. Кожний страховик-член МТСБУ вже отримав можливість випробувати роботу цієї системи.

МТСБУ запевняє, що завдяки створенню реєстру страхових агентів, у компаній-членів МТСБУ з’явиться можливість якісно підвищити ефективність роботи своєї агентської мережі на ринку автоцивільної відповідальності. Крім цього, страховик зможе якісно вплинути на рівень професійної підготовки агентів, бо саме він здійснює відбір та навчання своїх посередників на ринку ОСЦПВВНТЗ.

Коваль Юлия